OFERTA PËR C4

TAKE & GO DAYS

KOHA E DUHUR PËR CITROËN C4
ZBRITJE E PA PËRSËRITSHME DERI 2.800 € PËR NJË SASI TË KUFIZUAR TË MAKINAVE NË STOK

TAKE & GO DAYS, ofertë  e pa përsëritshme, në kohën e duhur.
Citroën C4 me zbritje deri 2.800€ për një numër të kufizuar të makinave në stok, dorëzim i menjëhershëm.

Përfitoni nga oferta TAKE & GO DAYS, valide deri me datën 1 Maj 2024.

 

*Pamja e automjetit dhe pajisjet e paraqitura janë vetëm për ilustrim, nuk kanë të bëjnë me ofertën e dhënë dhe nuk janë të detyrueshme – për pamjen dhe ofertën e saktë, kontaktoni qendrën tuaj të shitjes Citroën Kosova.