April 16, 2019

CAKTONI DATËN E GPS TUAJ

SI TË LEXONI NDRYSHIMIN NË LIDHJE ME "WEEK NUMBER ROLL OVER"

6 prill 2019, riaktivizimi satelitorë GPS pranuesi satelitor i përdorur për menaxhimin e sistemit të navigimit, të quajtur "Week Number Roll Over", mund të gjenerojë keqfunksionime të vogla. Nëse jeni të mbuluar nga kjo, ju mund ta korrigjoni lehtë këtë parregullsi.

Analiza, e kryer nga ekspertët tanë, tregon se vetëm sistemet My Way – Wip Nav, të cilat i pajisin automjetet Citroën të prodhuara në mes të viteve 2007 dhe 2015, mund të ndikohen nga kjo.
Nuk do të ketë mosëfunksionim të madhë. Vetëm viti i treguar do të jetë gabim – në vitin 2099, në vend të vitit 2019.
Ju mund ta korrigjoni lehtë këtë gabim:
– Përditëso manualisht datën e sistemit tuaj të navigimit
(SETTING / SETTING DATE dhe SAT SETTINGS)
– Fikni sinkronizimin automatik të kohës GPS.